ΒΙΔΑΛΗΣ Α.Ε.

ΒΙΔΑΛΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ -ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΥ ΑΒΕΕ

Slideshow Image

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-11Η ΕΤΑΙΡΙΚΗΧΡΗΣΗ(1/1/12-31/12/12)ΑΡ.ΜΑΕ 48717/66/Β/01/005

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12Η ΕΤΑΙΡΙΚΗΧΡΗΣΗ(1/1/12-31/12/13)ΑΡ.ΜΑΕ 48717/66/Β/01/005

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2014

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-13Η ΕΤΑΙΡΙΚΗΧΡΗΣΗ(1/1/13-31/12/13)ΑΡ.ΜΑΕ 48717/66/Β/01/005

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2015

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------